RSS
Post Icon

RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH (HAIWAN JINAK)

TEMA : Alam Hidupan
SUBTEMA : Haiwan Jinak
MASA : 60 minit
TUNJANG UTAMA : Tunjang Bahasa Dan Komunikasi (Bahasa Melayu)
KESEPADUAN : Tunjang Sains dan Teknologi & Tunjang Kreativiti dan Estetika

STANDARD PEMBELAJARAN UTAMA:
 • (BM 1.1.9)  Membezakan jenis bunyi yang ada di persekitaran
 • (BM 1.1.13) Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan, permintaan, cerita, lagu.

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DISEPADUKAN
 • (ST 3.4.1) Menamakan haiwan yang biasa dijumpai.
 • (ST 3.4.2) Mengecam bunyi haiwan yag biasa dijumpai.
 • (ST 3.4.6) Mengumpulkan haiwan mengikut habitatnya.
 • (KTI 2.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran, murid dapat
 1. Mengenal bunyi haiwan jinak
 2. Mengetahui nama haiwan jinak
 3. Mengklasifikasikan haiwan jinak  yang berkaki dua dan berkaki empat
 4. Mengklasifikasikan haiwan jinak yang bertelur dan beranak
 5. Menyebut nama bahagian badan kucing

BAHAN BANTU MENGAJAR
 • Video Haiwan Jinak
 • Slaid Powerpoint Haiwan Jinak
 • Slaid Powerpoint Kucing 
 • Kuiz Meneka Bunyi Haiwan Jinak
 • Bunyi-bunyi Haiwan Jinak
 • Video Lagu Bunyi Binatang (Vokal & Tanpa Vokal)

PENGETAHUAN SEDIA ADA
 1. Murid-murid pernah melihat haiwan jinak di rumah.
 2. Murid-murid ada memelihara haiwan jinak


AKTIVITI

 1. Guru memainkan bunyi haiwan jinak yang telah dirakam.
 2. Murid-murid cuba meneka bunyi haiwan jinak yang telah dimainkan.

 1. Guru menayangkan video haiwan jinak @ haiwan peliharaan.
 2. Murid-murid menamakan haiwan jinak yang dilihat.
 3. Guru bersoal jawab dengan murid-murid tentang haiwan jinak.
            a) Apakah nama haiwan ini?
            b) Di manakah haiwan ini tinggal?
            c) Bagaimanakah bunyi haiwan tersebut?

 1. Guru manayangkan slaid haiwan jinak.
 2. Guru membimbing murid-murid mengklasifikasikan haiwan jinak tersebut dari segi:
            a) Proses kelahiran @ Pembiakan (bertelur/ beranak)
            b) Bentuk fizikal (berkaki dua/ berkaki empat)

 1. Guru menayangkan beberapa gambar kucing kepada murid-murid.
 2. Guru memperkenalkan bahagian-bahagian badan kucing menggunakan slaid powerpoint.
 3. Murid-murid menamakan bahagian badan kucing dengan bimbingan.
 4. Untuk menguji murid, guru memanggil beberapa orang murid untuk mencuba latihan yang terdapat di dalam blog.
 5. Guru menyebut nama bahagian badan kucing dan murid menggunakan tetikus untuk menekan gambar yang betul.

 1. Guru mengadakan kuiz meneka bunyi haiwan jinak.
 2. Murid-murid dibahagikan dalam 5 kumpulan kecil.
 3. Guru memainkan bunyi haiwan yang terdapat di dalam slaid powerpoint "Mari Meneka Bunyi Haiwan".
 4. Secara bergilir-gilir, kumpulan menyebut nama haiwan berdasarkan bunyi yang dimainkan dan mengklik pada gambar yang betul.
 1. Guru bertanya kepada murid-murid apakah yang telah dipelajari pada hari ini.
 2. Guru membimbing murid-murid menyanyikan lagu "Bunyi Binatang" dengan iringan video muzik.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

0 comments:

Post a Comment